• Vi planlegger og former fremtidens byer og samfunn

STØRRE TILFREDSHET I STOCKHOLM

Hvilken by tilrettelegger best for miljøvennlig transport - Oslo eller Stockholm? Spør vi innbyggerne, er svaret klart.

Sammenliknet med resten av Norge, er Oslo-beboerne ivrige brukere av kollektivtransport. Under en tredjedel av hovedstadens innbyggere oppgir at de kjører bil til jobb eller skole flere ganger i uken, og tilfredsheten med kollektivtilbudene er stor. Når vi sammenlikner Norges hovedstad med nabolandets, ser vi at skepsisen til kollektiv-, gang- og sykkeltilbudet er høyere i Oslo enn i Stockholm. Det går frem av en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Sweco.

- TRANSPORT ER ET TEMA SOM FÅR MYE OPPMERKSOMHET I MEDIA, OG FORVENTNINGENE BLANT FOLK ER VELDIG HØYE.  

/siteassets/ovrige-bilder/stockholm_570x380.jpg
/siteassets/karriere/vegard-forside.png

Møt våre medarbeidere

Det våre medarbeidere har til felles, er et engasjement for å forme fremtidens byer og samfunn. Sweco består av nysgjerrige mennesker som brenner for virkelig å gjøre en forskjell for kundene våre.

Møt noen av våre medarbeidere, og finn ut hva de synes om å jobbe hos oss: 
- Utfordres i spennende prosjekter
- Trives med gode kolleger
- Med Sweco på utenlandsoppdrag
- Målbevisst leder

Les mer

Kontakt oss

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Resultatet av arbeidet vårt er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Vi har 14.500 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at våre kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden.

Lokalt nærvær, internasjonal ekspertise 
Vår virksomhet er fordelt på syv forretningsområder: Sweco Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland, Sweco Danmark, Sweco Nederland, Sweco Vest-Europa og Sweco Sentral-Europa. 

Les mer
/siteassets/ovrige-bilder/570x380_kontakt.jpg

Søk person (fornavn + ev. etternavn)

Søk ekspertise

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.